Kadra

W przedszkolu wszystkie dzieci objęte są opieką logopedyczną. Logopeda przedszkolny czuwa nad poprawnym rozwojem mowy dzieci. Regularnie prowadzone są w grupach ćwiczenia logopedyczne.

W określonych odstępach czasu logopeda przedszkolny przeprowadza badania przesiewowe dzieci diagnozując ich rozwój mowy. Dla dzieci z problemami logopedycznymi istnieje możliwość udziału w  zajęciach indywidualnych.
Psycholog współpracuje z rodzicami i kadrą pedagogiczną. Na podstawie obserwacji doradza wychowawcom i wspiera ich pracę. Prowadzi indywidualne konsultacje z rodzicami, pomagając w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.
Psycholog prowadzi rownież warsztaty dla rodziców, których celem jest pomoc rodzicom w zrozumieniu ich dzieci oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.

Publiczne Przedszkole - Poziomkowa Akademia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 Poziomkowa Akademia.
Specjaliści