Publiczne Przedszkole - Poziomkowa Akademia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 Poziomkowa Akademia.
   
Rektutacja do przedszkola odbywa się przez cały rok w miarę dostępnośći miejsc.

Poziomkowa Akademia jest przedszkolem publicznym.


   Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt w wymiarze 5 godzin dziennie.
   Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach 8.00 – 13.00
   Opłata za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas w wysokości1,00zł. tj. w godzinach 7:00 - 8:00 i 13:00 – 18:00

  Dodatkowo pobierana będzie opłata za wyżywienie 14 zł/dzień