Publiczne Przedszkole - Poziomkowa Akademia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 Poziomkowa Akademia.
   
Informujemy, że rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola Poziomkowa Akademia na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w systemie elektronicznym od dnia 10.04.2017 r. od godz. 8.00 do 28.04.2017 r. do godz. 16.00

Link do strony:
www.piaseczno.formico.plPoziomkowa Akademia jest przedszkolem publicznym.


   Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt w wymiarze 5 godzin dziennie.
   Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach 8.00 – 13.00
   Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas w wysokości1,00zł. tj. w godzinach 7:00 - 8:00 i 13:00 – 18:00

  Dodatkowo pobierana będzie opłata za wyżywienie 14 zł/dzień