Program


Programy edukacji przedszkolnej Poziomkowej Akademii  są zgodne z założeniami aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego


1. Od zabawy do nauki.
Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki

Autorzy: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos, Irena Zbroszczyk
Ten nowoczesny program wychowania przedszkolnego, stworzony przez psychologów i nauczycieli, stanowi zbiór dobrych praktyk znajdujących zastosowanie w codziennej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dodatkowym atutem publikacji są odwołania do literatury przedmiotowej, które inspirują i zachęcają do pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki, metodyki i wychowania. Program ten powinien się znaleźć w biblioteczce każdego nauczyciela pracującego z pakietem „Entliczek”.
Program zawiera: • założenia teoretyczne, • charakterystykę poszczególnych grup wiekowych dzieci w przedszkolu z uwzględnieniem etapów ich rozwoju, • opisy etapów osiągania celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej oraz przykładowych sposobów ich realizacji w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych (cele ujęto w tabeli pokazującej realizację poszczególnych punktów z podstawy programowej wychowania przedszkolnego), • metody przeprowadzania diagnozy, w tym opis wymagań  tawianych dzieciom w danej grupie wiekowej, • informacje na temat dziecka zdolnego, z symptomami dysleksji czy ADHD w przedszkolu, • omówienie najważniejszych aspektów dotyczących współpracy placówki z rodzicami (formy współpracy, rady dotyczące adaptacji dziecka do warunków przedszkola, informacje o wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka oraz wskazówki do przeprowadzania rozmów z rodzicami), • podstawowe regulacje prawne dotyczące działań merytorycznych przedszkola, czyli podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Dzieciaki w akcji

Rozwój - Wychowanie - Edukacja. Program wychowania przedszkolnego

Autorzy: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha
Program jest propozycją holistycznego wspierania rozwoju przedszkolaków przez wychowanie, edukację i rozwój. Prezentuje metody wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz sposoby rozwijania umiejętności uczenia się dzieci, jak również dostarcza rozwiązań w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz włączania domu rodzinnego w wychowanie, profilaktykę i edukację małego dziecka.
Odwołuje się do podstawy programowej wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r.
W programie znajdują się: praktyczne wskazówki dotyczące obserwacji i diagnozy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, treści programowe z uwzględnieniem wieku rozwojowego, cele i zadania wychowania przedszkolnego oraz sposoby i warunki ich realizacji z uwzględnieniem metod i form indywidualizacji, m.in. metody wychowawcze, edukacyjne nauczania i uczenia się.
Jedno z innowacyjnych rozwiązań stanowi propozycja wprowadzenia w przedszkolu „wychowania kształtującego” z elementem samooceny, do której wdrażamy dziecko od najmłodszych lat.
Publiczne Przedszkole - Poziomkowa Akademia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 Poziomkowa Akademia.