Program


Programy edukacji przedszkolnej Poziomkowej Akademii  są zgodne z założeniami aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r.)

Dziecko w swoim żywiole.
Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3- i 4-letnich.

„Dziecko w swoim żywiole” to nowoczesny program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3- i 4-letnich. Jest on owocem współpracy doświadczonych nauczycieli i psychologów, którzy zaproponowali nowy, oryginalny sposób organizacji materiału. Roczny cykl pracy porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze). Takie podejście pozwala wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat w ciekawszej, lepiej przemawiającej do wyobraźni perspektywie. W efekcie powstał program idealnie dopasowany do potrzeb rozwojowych maluchów. Niniejsza publikacja nie ogranicza się do przedstawienia samego programu: zawiera także komplet materiałów i informacji niezbędnych w codziennej pracy nauczyciela – od obowiązujących aktów prawnych, przez charakterystykę grup wiekowych, dobre praktyki edukacyjne czy sposoby realizacji obszarów edukacyjnych, po metody współpracy z rodzicami.

Ku dziecku.
Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 5- i 6-letnich.

„Ku dziecku” to całościowy, autorski program edukacji przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w każdym wieku.

„Ku dziecku” nagrodzony w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Jego autorki to Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS. Treści zawarte w programie KU DZIECKU zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.
Pracując zgodnie z założeniami programu nauczyciel ma możliwość wychować dzieci świadome swojej wartości, znające swoje mocne strony i gotowe sprostać czekającym na nie wyzwaniom w toku dalszej edukacji.
Publiczne Przedszkole - Poziomkowa Akademia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 Poziomkowa Akademia.