Organizacja

07.00 - 09.00 Witamy dzieci i zapraszamy do sali zabaw. Jest to czas zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań, zabaw integracyjnych i wspomagania twórczej aktywności dzieci

09-00 - 09.20 śniadanie

09.20 – 12.00 W  grupach wiekowych realizujemy zajęcia dydaktyczne i prowadzimy zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastykę, zajęcia rytmiczno-muzyczne, taniec, warsztaty plastyczne, mini origami, zabawy logopedyczne, zajęcia przyrodnicze, naukowo-badawcze, ceramikę, kuchcikowo.
Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogrodzie, dowolne i inspirowane zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

12.00 - 12.30 obiad

12.30 - 14.00 Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, praca indywidualna z dziećmi. W tym czasie możemy również wyjść do ogrodu lub na spacer.

14.00 – 14.15 I podwieczorek

14.15 - 16.00 Doskonalimy umiejętności zdobyte podczas zajęć. Zachęcamy dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności. W zależności od pogody prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach zabaw. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.

16.00-16.15 jemy II podwieczorek

16.15-18.00 Wychowawcy inspirują dzieci do podejmowania twórczej i samodzielnej aktywności. Bawimy się w kącikach zabaw lub w ogrodzie przedszkolnym.

Publiczne Przedszkole - Poziomkowa Akademia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 Poziomkowa Akademia.
Warunki lokalowe
Czas pracy
Plan dnia
Posiłki
Wypoczynek
Opłaty