Zajęcia z języka angielskiego mają formę zabaw i gier z wykorzystaniem poznawanego słownictwa. Na każdy temat przypada ok.. 8 lekcji, podczas których dzieci poznają nowe słownictwo, piosenki, wierszyki, wykonują prace plastyczne. Pierwsze 3-4 lekcje przeznaczone są na wprowadzenie nowego materiału, a kolejne na jego utrwalenie i ćwiczenie.

Do nauki języka angielskiego wykorzystywane są takie techniki jak: praca z „flashcards” (karty obrazujące poznawane słownictwo), gry i zabawy, piosenki i wierszyki, zabawy ruchowe, drama, historyjki oraz prace plastyczne.

Ważnym elementem każdych zajęć jest obecność pacynki – Mickey Mouse – z którą dzieci witają się i żegnają. Mickey również inicjuje wiele zabaw i zadań do wykonania, jest dodatkową atrakcją, postacią z bajki znanej i lubianej przez dzieci.

Lektor języka angielskiego przygotowuje na początku każdego miesiąca informacje dla rodziców dotyczące materiału realizowanego na zajęciach wraz z propozycjami zabaw. Informacje znajdują się w szufladkach przy wejściu do przedszkola.
Publiczne Przedszkole - Poziomkowa Akademia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 Poziomkowa Akademia.

Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka umysłu
dla przedszkolaka
Zajęcia rytmiczno-
muzyczne
Gimnastyka
korekcyjna
Kuchcikowo
Warsztaty
plastyczne
Religia

Taniec


Ceramika

Rękodzielnia

Język angielski


Glottozabawy

Zajęcia
logopedyczne