Zajęcia mają na celu wyrobienie poprawnych nawyków kształtujących postawę ciała, korygowanie zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie deficytu ruchów dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju.

Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń profilaktycznych, wzmacniających, ćwiczeń oddechowych, gier i zabaw ruchowych.Są dostosowane do wieku i możliwości dzieci.
Publiczne Przedszkole - Poziomkowa Akademia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 Poziomkowa Akademia.

Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka umysłu
dla przedszkolaka
Zajęcia rytmiczno-
muzyczne
Gimnastyka
korekcyjna
Kuchcikowo
Warsztaty
plastyczne
Religia

Taniec


Ceramika

Rękodzielnia

Język angielski


Glottozabawy

Zajęcia
logopedyczne