Zajęcia w formie zabawy muzycznej przy akompaniamencie instrumentu. Poprzez staranny dobór piosenek, ćwiczeń i zabaw rytmicznych dzieci poznają m.in. elementarne pojęcia muzyczne: rytm, dynamika (głośno-cicho), tempo (szybko-wolno), melodię i kolorystykę dźwiękową.

Celem zajęć rytmiczno-muzycznych jest wprowadzenie dzieci w świat muzyki i budzenie wrażliwości muzycznej, zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca. Dzieci rozwijają umiejętność odtwarzania rytmu i melodii głosem, ruchem lub na instrumentach perkusyjnych.
Publiczne Przedszkole - Poziomkowa Akademia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 Poziomkowa Akademia.

Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka umysłu
dla przedszkolaka
Zajęcia rytmiczno-
muzyczne
Gimnastyka
korekcyjna
Kuchcikowo
Warsztaty
plastyczne
Religia

Taniec


Ceramika

Rękodzielnia

Język angielski


Glottozabawy

Zajęcia
logopedyczne